Komisař mě už po několikáté neuznal zkoušku z údržby a ovládání vozidla.

Reagovat
Komisař mě už po několikáté neuznal zkoušku z údržby a ovládání vozidla.

Myslím si,že p.komisař Začka P. z úřadu Vodňany,nevede tuto instituci řádně a je zaměřen na takové lidi,kteří jemu,nebo jeho kamarádům,či rodině nejdou pod nos.
To znamená,že ať se učíte jak chcete,nebo ať to umíte sebe líp,nenechá vás u závěrečných zkoušek projít.Jen na něčí popud,nebo svů,nebo jen pro radost jiným osobám.Jemu blízkým.
Už několik lidí si najeho počínání stěžovalo ale bez výsledku,či postihu této osoby.Osobně si myslím,že to co někdo prováděl jeho rodině nebo blízkým,nebo si myslí že činil to,či ono,tak se již zmíněný komisař p.P.Začka mstí a naschvál neuznává odpovědi které jsou řečeny v dostatečné míře.A tostatečně vysvětleny zkoušenou osobou.Tudíž ze závěru a zkušeností veliké části zkoušených žáků autoškol,při této závěrečné zkoušce ustního zkoušení ze 3.otázek z údržby a ovládání vozidla si i já myslím,že p.P. Začka,dále jen komisař z ú.m.Vodňany je neobjektivní a zaujatý vůči určitým lidem,kteří aniž by ho znali ,se mstí tím zbpůsobem,že zneužívá svých pracovních kompetencí a své pravomoci z úřadu který mu byl zdělen.
Doufám,že tuto osobu bude někdo kontrolovat,či sledovat její chování a působení v úřadu.
Jakož to zneužívání pravomoci,neobjektivnost a nesprávné posuzování u zkoušek.Plus takovou aroganci by jste museli zažít.Reakce

Vážený pane,

z Vašeho příspěvku nelze posoudit rozsah znalostí jednotlivých žadatelů a nelze je ani komparovat je s hodnocením zkušebního komisaře a jeho odůvodněním hodnocení stupně neprospěl. Není proto možné se k hodnocení předmětné dílčí zkoušky objektivně vyjádřit.
Podle Vašeho vyjádření je jmenovaný zkušební komisař zaujatý vůči konkrétním osobám, je neobjektivní, arogantní a zneužívá pravomoci úřední osoby.
Oblast výkonu zkoušek a jejich hodnocení náleží do gesce Ministerstva dopravy, které jako jediné disponuje zákonným zmocněním k výkonu státního dozoru nad zkušebními komisaři. Proto doporučujeme Vaši stížnost více upřesnit a adresovat Ministerstvu dopravy, odboru auditu, kontroly a dozoru, nebo odboru agend řidičů.
Jste-li přesvědčen, že zkušební komisař zneužívá pravomoc úřední osoby ve smyslu trestně právním, máte právo podat trestní oznámení orgánům činným v trestním řízení.